Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
Jogin Śmiechu - Śmiech po zdrowie! Blog Jogina Śmiechu Jogin Śmiechu - Śmiech po zdrowie! Blog Jogina Śmiechu Jogin Śmiechu - Śmiech po zdrowie! Blog Jogina Śmiechu

22.04.2016
piątek

Śmiech – znacznie więcej niż uśmiech

22 kwietnia 2016, piątek,

0068„Pan jogin uśmiechu?” – słyszę nieraz, gdy odbieram odbieram telefon. „Śmiechu, nie uśmiechu. Czym mogę służyć?” – odpowiadam.

Zdarza mi się obserwować, że nie tylko zwykli ludzie, ale również dziennikarze przekręcają nazwę naszej praktyki z „jogi śmiechu” na „jogę uśmiechu”, prawdopodobnie dlatego, że wyrazy te w języku polskim są znacznie sobie bliższe niż angielskie laugh i smile.

Przypuszczam, że absolutna większość moich czytelników potrafi zdroworozsądkowo odróżnić „śmiech” od „uśmiechu”, ale by wyjaśnić różnicę, potrzebujemy bardzo jasnych i precyzyjnych definicji. Przy okazji postaram się dziś wyjaśnić, dlaczego uśmiech nie wystarczy.

Pisząc książkę „Joga śmiechu. Droga do Radości”, zbadałem opracowania naukowe dotyczące wpływu śmiechu i uśmiechu na zdrowie. Bardzo spodobało mi się jasne i niezwykle systematyczne ujęcie zaproponowane przez hiszpańskiego naukowca, który zajmuje się badaniem śmiechu, Ramona Marii Ripolla, doktora medycyny i dyrektora medyczno-naukowego Organización Mundial de la Risa (Światowa Organizacja Śmiechu). W artykule naukowym jego autorstwa napisał m.in. (1):

Humor to jeden z bodźców, który pomaga ludziom się śmiać i czuć lepiej. […] Poczucie humoru to cecha psychologiczna, która różni się znacząco i pozwala ludziom odpowiadać na różnego rodzaju bodźce humorystyczne. […] Śmiech zaś definiujemy jako psychofizjologiczną odpowiedź na humor lub jakikolwiek inny bodziec, która odznacza się następującymi cechami:

1. Mocne skurcze przepony z powtarzalnymi dźwiękami wokalnymi wytwarzanymi przez działanie rezonujących ze sobą komór gardła, szczęki i nosa.
2. Typowe ekspresje twarzy (uruchomienie 50 rodzajów mięśni twarzy), które mogą spowodować nawet wywołanie łzawienia (dla porównania uśmiech porusza tylko 17 rodzajów mięśni mimicznych twarzy).
3. Poruszenie kilku grup mięśni w całym ciele, które mogą zawierać aż 300 rodzajów mięśni.
4. Sekwencje związanych z tymi reakcjami procesów neurofizjologicznych (zmiany w układach: sercowo-naczyniowym i oddechowym, aktywowanie obwodów neuroendokrynnych i odpornościowych).

Jako doświadczenie wewnętrzne człowieka śmiech występuje wraz z pozytywnymi zmianami psychologicznymi i subiektywnie identyfikowanymi emocjami (wesołość), które powszechnie porównuje się z doświadczeniem wyjścia z przyjemnego aktu seksualnego lub innych radosnych działań ciała.

Jest zatem wyraźnie widoczne, że humor i śmiech to zupełnie inne aktywności, choć bywają czasem mylone. Podczas gdy humor jest bodźcem i może pojawić się bez śmiechu, tak śmiech jest odpowiedzią na bodziec, który nie musi być humorem”.

Zaopatrzeni w tak precyzyjną, medyczną definicję, łatwiej uświadomimy ludziom, jak ważnym aktem jest śmiech oraz że nie wystarczy uśmiech z podnoszeniem kącików ust, bo kluczowe jest uruchomienie przepony i aż 300 rodzajów mięśni (nie tylko twarzy).

Widzimy też ważne dla jogi śmiechu rozróżnienie między śmiechem a humorem, któremu przyjrzymy się, porównując jogę śmiechu z różnymi rodzajami śmiechoterapii.

Lista nauk i obszarów wsparcia, w których przeprowadzono przynajmniej jedno badanie wykazujące korzystne działanie zdrowego śmiechu, przedstawia się następująco (2):

– onkologia
– alergologia i dermatologia
– immunologia
– pulmonologia
– kardiologia
– endokrynologia
– interna i reumatologia
– rehabilitacja
– psychiatria i psychologia medyczna
– anatomia i neurologia
– biofizyka i akustyka
– geriatria
– pediatria
– chirurgia
– położnictwo
– dentystyka
– epidemiologia i zdrowie publiczne
– opieka paliatywna i terminalna
– opieka w hospicjum
– opieka domowa
– generalna opieka medyczna i pierwsza pomoc
– pozytywny wpływ na metabolizm
– alternatywne i komplementarne terapie.

Pełne odnośniki do wszystkich badań z powyższej listy zawarte są w artykule autora zestawienia Ramona Marii Ripolla (3).

Fizjologiczne korzyści śmiechu:
Oto syntetyczne ujęcie korzyści fizjologicznych śmiechu najczęściej odnotowywanych w wymienionej wcześniej szerokiej gamie badań:

1. Uruchamia, ćwiczy i rozluźnia mięśnie
2. Poprawia oddychanie
3. Stymuluje prawidłową cyrkulację krwi
4. Obniża poziom hormonów stresu
5. Zwiększa odporność organizmu
6. Podwyższa próg bólu i zwiększa tolerancję na ból
7. Poprawia funkcjonowanie mentalne (4).

Psychologiczne korzyści ze śmiechu:
Podobnie rzecz się ma z korzyściami psychologicznymi, z których najważniejsze to:

1. Obniża poziom stresu, lęku, niepokoju, napięcia i przeciwdziała syndromom depresji
2. Poprawia nastrój, wzmacnia szacunek do siebie, nadzieję, energię, witalność
3. Poprawia pamięć, stymuluje twórcze myślenie, ułatwia rozwiązywanie problemów
4. Poprawia relacje interpersonalne, łatwość przyciągania, bliskość i zdolność tworzenia więzi
5. Zwiększa uczucie przyjazności, gotowości pomagania innym, sprzyja tworzeniu tożsamości grupowych, solidarności, społecznej spójności
6. Sprzyja psychologicznemu dobrostanowi
7. Poprawia jakość życia i opiekę nad pacjentami
8. Zwiększa wesołość i jest zaraźliwy (5).

Po tym poważnym wstępie pozwalam sobie z dużym uśmiechem zachęcić Was do praktykowania śmiechu i uśmiechu oczywiście również. Uśmiech to zaledwie zaproszenie do śmiechu. Pięknego weekendu!0081(1) Ripoll, R.M. The Therapeutic Role of Laughter in Medicine. Alternative Therapies. listopad/grudzień 2010, vol. 16, no. 6, s. 56-65.
(2) Z wykluczeniem „patologicznego śmiechu” u osób z problemami psychicznymi i uszkodzeniami układu nerwowego.
(3) Ripoll, R.M. The Therapeutic Role of Laughter in Medicine. Alternative Therapies. listopad/grudzień 2010, vol. 16, no. 6, s. 56-65.
(4) Tamże.
(5) Tamże.

(fot. Julita Delbar)

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop